Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Kinderen – Jongeren

Kinderen en jongeren

Wanneer je je kind ziet struggelen met het verlies, dan breekt je hart, vaak delen jullie hetzelfde verlies en kun je je precies voorstellen wat je kind voelt, want jij voelt dezelfde pijn. Je wilt je kind zo graag ondersteunen, maar je weet niet hoe. Misschien omdat het naast je eigen verdriet te zwaar is, of omdat je er de vaardigheden nog niet voor hebt. Voor kinderen in rouw kan het heel eenzaam voelen en voelen ze zich vaak onbegrepen door hun omgeving, leeftijdsgenoten. Omdat het lijkt dat zij de enige op deze leeftijd zijn die een verlies doormaken. 

Denk bij een verlies overigens ook aan een scheiding, een verhuizing, een (ongeneeslijke) ziekte binnen het gezin, verlies van je gezondheid, een klas overdoen, een beperking binnen het gezin, verlies van je seksualiteit, verlies van een dierbare. Want je gaat ook door een rouwproces als je met een van deze verliezen moet dealen.

Dan kan het fijn zijn voor jou en je kind om hier deskundige hulp voor in te schakelen.

 • Jonge kinderen zijn vooral geholpen door er op een tastbare, spelende, expressieve en ondertussen eventueel pratende manier mee om te gaan. Ze zijn gebaat bij een veilige setting waar ze alle vragen mogen stellen, ook vragen die ze aan papa/mama niet durven stellen, maar aan iemand die er volgens hun verstand heeft. Je zult verbaasd zijn wat ze allemaal willen weten.
 • De iets oudere kinderen en jongeren, willen graag ook begrijpen wat ze voelen, denken en doen en waarom ze dit voelen. Want kennis en begrip zorgt ook voor begrip voor je gevoel en geeft rust en veiligheid.
 • Jongeren zijn vooral ook op zoek naar een luisterend oor, waar ze eens kunnen ventileren, iemand die hen echt begrijpt. Waar ze geen rekening hoeven te houden met de gevoelens van de ander. Ook willen ze graag manieren weten hoe ze hier mee om kunnen gaan, hoe ze dit immense verdriet kunnen dragen, iemand die hen vertelt dat het echt weer beter gaat worden.
 • Kinderen en jongeren willen geen uitzondering zijn, ze willen niet anders zijn dan hun leeftijdsgenoten, ze willen er bij horen.

 

Begeleiden van kinderen en jongeren met rouw en verlies is geen pasklaar programma, dat is maatwerk.

 • Zo zal ik bij de jonge kinderen steeds op zoek gaan naar een passende activiteit, die passend is bij het kind.
 • Ook bij de iets oudere kinderen is het aansluiten bij wat het kind behoefte heeft. Dit kan met gesprekken en met activiteiten zijn, die steeds op maat van het kind worden uitgezocht.
 • Met de jongeren zal ik vooral gesprekken voeren, waarbij er altijd ruimte is voor eigen inbreng. Samen gaan we op zoek naar manieren die passend zijn voor hem/haar om dit verdriet in te passen in het nieuwe leven.
 • Zowel bij kinderen als de jongeren, zal ik tijd en energie steken in het opbouwen van een vertrouwensband. Het kind en de jongere moet zich hier vertrouwd, veilig en thuis voelen. En weten dat wat het hier deelt veilig is.
 
 

Zijn je kind en jij er klaar voor om dit immense verlies, verdriet en gemis te gaan verweven in het nieuwe leven en degene die je zo mist mee te dragen in je hart voor altijd? Neem dan contact op en we plannen zo snel mogelijk een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in. 

Ben jij een jongere?

 • Voel je je vaak alleen met je verdriet?
 • Wil je gewoon eens kunnen delen waar je tegenaan loopt, wat je voelt, wat je denkt, zonder dat je rekening moet houden met de gevoelens van de ander?
 • Wil jij manieren leren om dit verlies te verweven in je nieuwe leven?
 • Je nieuwe leven weer leuk gaan vinden zonder schuldgevoel?

 

Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De eerste stap zet jij, samen tackelen we de rest.

Hoe uit rouw zich bij kinderen en jongeren?

Zichtbaar en onzichtbaar gedrag van kinderen in rouw

Je kind kan op verschillende manieren laten zien en horen dat het, het moeilijk heeft. Hierbij moeten we wel rekening houden met de verschillende leeftijden. Want een peuter zal dit anders uiten dan een negenjarige, of een zestienjarige. Daarbij mogen we onthouden dat kinderen en jongeren niet 24/7 met het verlies bezig zijn. Kinderen rouwen in stukjes. Puur en onbewust uit zelfbescherming, omdat het brein het nog niet aan kan, om hier constant mee bezig te zijn. Daarnaast mogen we er op vertrouwen dat kinderen en jongeren enorm veerkrachtig zijn. Maar net zoals rouw bij volwassenen verschillende vormen heeft, uit zich dat ook bij kinderen op verschillende manieren:

 • Boos
 • Huilen
 • Lichamelijke klachten, buikpijn, hoofdpijn
 • Brutaal
 • Agressief
 • Enorm aangepast
 • Zeuren
 • Uitdagend
 • Onverschillig
 • De Discussie opzoeken
 • Te braaf
 • Vluchten in vrienden of in Schoolwerk
 • Teruggetrokken
 • Aanhankelijk
 • Overal controle op willen uitoefenen

Niet alle uitingen van het gedrag van het kind, zijn even makkelijk om mee om te gaan. Het is de omgeving die het meest moeite heeft met het boze, agressieve gedrag, omdat hier gedrag geuit wordt wat niet geaccepteerd wordt.

Soms, merk je niks aan het kind en lijkt het alsof het kind gewoon is doorgegaan met zijn leven. Maar,…Kinderen delen ook niet altijd alles met hun ouders, want papa/mama heeft het al moeilijk genoeg. Het verdriet van papa/mama kan het kind er echt niet bij hebben. Net zoals jij waarschijnlijk je kind in bescherming neemt, neemt je kind jou in bescherming.

Jongeren daarentegen, die niet rouwen en gevoelens delen met hun ouders, daarvan wil het niet zeggen dat ze niet openlijk rouwen. Jongeren zoeken vooral hun leeftijdsgenoten op. Net zoals ze zonder hun verlies, in deze levensfase ook zouden doen.

Uitgestelde rouw

Het kan ook zijn dat je kind pas veel later rouwt, wanneer je het eigenlijk niet meer verwacht. Nu jij je nieuwe leven weer aardig begint vorm te geven, merk je dat je kind ineens veel meer met het verlies bezig is. Dat heeft meestal er mee te maken, dat het kind nu voelt dat er binnen het gezin ruimte en veiligheid is voor hem/haar om nu te mogen rouwen. Want tijdens mama’s/papa’s rouwproces was papa/mama emotioneel niet bereikbaar. Nu papa/mama dat wel weer is, is er ruimte voor het kind om te kunnen rouwen.

En soms vergeten we wel eens, dat bij een bepaald, meestal onwenselijk, gedrag, een onderliggend verlies ligt. Dat misschien al wat langer geleden heeft plaatsgevonden.

Prijzen

Wanneer je met een verlies te maken krijgt, loop je tegen verschillende (levens)vragen, gedachten en gedragingen aan, die horen bij een rouwproces én het vorm geven van je nieuwe leven. Vragen en gedachten die helaas niet in één gesprek te vatten en te vangen zijn. Waardoor één gesprek er helaas niet voor kan zorgen dat dit verdriet al geïntegreerd is in je nieuwe leven. Maar uit ervaring weet ik wel dat mensen zich na vijf sessies een heel ander mens voelen. Daarom bestaat mijn begeleiding ook uit pakketten van 5 gesprekken. Met altijd de mogelijkheid te verlengen, wanneer het nog niet goed genoeg voelt. In termijnen betalen is mogelijk. De frequentie van de gesprekken bepalen we samen.

De een-op-een gesprekken van 60 minuten starten aan een tarief van €79,90pst:

 • Pakket van 5 gesprekken €399,50,-/79,90 pst
 • Eén los gesprek, dat meestal gebruikt worden voor het stellen van vragen, even te sparren, of te ventileren, €95,- pst
 • Groepscoaching, €29,- pst
 • TIP 1: Vraag je werkgever of er een mogelijkheid is om via het potje (loopbaan)coaching, deze rouw en verliescoachingssessies vergoed te krijgen. Voor een werkgever is dit goedkoper dan een langdurig verzuim te bekostigen. Deze rouwcoaching kan helpen om een langdurig ziekteverzuim te voorkomen.
 • TIP 2: Deze coachingssessies worden niet vergoed door het ziekenfonds, tenzij je bij je ziektekostenverzekering (NL) het hoogste verzekeringspakket afneemt. Neem daarvoor contact op met je verzekeringsmaatschappij.

Op deze samenwerking zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Verhinderd? Dat kan gebeuren, laat het me gewoon max. 24u van te voren weten, dan verplaatsen we de afspraak. Anders ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.